SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (znak sprawy: RRGiZP.271.1.2019).

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2019

Lutomiersk, dnia 01-03-2019r.

 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (RRGiZP.271.1.2019).

 

  1. Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) (dalej ustawy) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy, który złożył ofertę nr 2 - tj:

 

P.H.U. „DAW-TRANS DUO”

Dawid Podstawka

Kostomłoty Drugie

Bugajska 77

26-085 Miedziana Góra

(oferta na 5)

która uzyskała 100 pkt w ogólnej punktacji.

 

  1. Poniżej Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Punktacja w kryterium cena – 100%.

Ogólna punktacja

1

P.H.U. „CAREX”

Grzegorz Domagała

Brzeziny, ul. Chęcińska 353

26-026 Morawica

225.090,00

88,19

2

„TRANSMAX” s.c.

Ż. Mosioł, P.Bębenek

ul. Górna 47

26-680 Wierzbica

210.330,00

94,38

3

MADURA

Gierasińska Anna

Kowala-Kolonia 12B

26-624 Kowala

249.090,00

79,69

4

Kruszywosort PPHU Wiktor Siadaczka

ul. Marglowa 83

26-600 Radom

243.540,00

81,51

5

P.H.U. „DAW-TRANS DUO”

Dawid Podstawka

Kostomłoty Drugie

Bugajska 77

26-085 Miedziana Góra

198.510,00

100,00

6

ADAMS-TRANS

Przemysław Adamczyk

Maków, ul. Sporna 8

26-640 Skaryszew

234.330,00

84,71

7

P.H.U. „PRZEMTRANS”

Przemysław Wcisły

Marzenin, ul. Cicha 3

98-160 Sędziejowice

214.020,00

92,75

8

Rubikon II Firma Usługowo-Handlowa

Andrzej i Grzegorz Goraj

ul. Skrajna 50

25-650 Kielce

206.640,00

96,07

9

PHU „SYLMAR” s.c.

Sylwester Paturaj

Marcin Małgorzaciak

Wodzin Majoracki

ul. Wodzińska 109

95-080 Tuszyn

208.500,00

95,21

10

OL-BUD Olga Pilśniak

Zachodnia 4

98-330 Pajęczno

216.603,00

91,65

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Beata Pająk

Biała 49

98-332 Rząśnia

227.670,00

87,19

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą w dn. 07-03-2019r.