PRZEBUDOWA ULICY LAUROWEJ, CISOWEJ I SOSNOWEJ W BABICZKACH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2019

Lutomiersk, dnia 21-06-2019r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. PRZEBUDOWA ULICY LAUROWEJ, CISOWEJ I SOSNOWEJ W BABICZKACH (RRGiZP.271.11.2019).

 

Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) (dalej: pzp) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy:

WŁODAN

ANDRZEJ WŁODARCZYK SP. J.

PORSZEWICE 31

95-200 PABIANICE

(oferta na 2)

 

Poniżej Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Gwarancja

Punktacja w kryterium cena – 60%

Punktacja w kryterium gwarancja – 40%

Ogólna punktacja

1

KRAL SP. Z O.O.

UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34

90-643 ŁÓDŹ

335.659,34

84 miesiące

58,04

40,00

98,04

2

WŁODAN

ANDRZEJ WŁODARCZYK SP. J.

PORSZEWICE 31

95-200 PABIANICE

324.720,00

84 miesiące

60,00

40,00

100,00