Walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2016

W styczniu rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk.
W wyniku wyborów nastąpiły zmiany w składach zarządów straży.

W dniu 05.01.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Bechcice.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Andrzej Opara
Naczelnik – Tomasz Kukulak
Wiceprezes – Andrzej Pietrasik
Zastępca Naczelnika – Łukasz Lis
Sekretarz – Joanna Pilarczyk
Skarbnik – Leszek Lis
Gospodarz – Teresa Iskra

W dniu 05.01.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Jerwonice.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Dariusz Michalak
Naczelnik – Michał Stasiak
Wiceprezes – Cezary Kowalczyk
Sekretarz – Dawid Omieciński
Skarbnik – Jarosław Frank
Gospodarz – Mariusz Pawlak

W dniu 10.01.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Charbice Dolne.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Tadeusz Szczepaniak
Naczelnik – Krzysztof Urbaniak
Sekretarz – Marcin Janczak
Skarbnik – Stanisław Bary
Gospodarz – Adam Urbaniak

W dniu 16.01.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Kazimierz.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Eugeniusz Białasiński
Naczelnik – Krzysztof Wiśniewski
Wiceprezes – Sławomir Sęczkowski
Zastępca Naczelnika – Marcin Marczak
Sekretarz – Emil Czechowicz
Skarbnik – Michał Śmiałkowski
Gospodarz – Roman Milecki
Kronikarz – Krzysztof Madaliński
Członek – Barbara Marczak

W dniu 16.01.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Albertów.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Czesław Michalak
Naczelnik – Jan Michalak
Wiceprezes – Łukasz Wrona
Sekretarz – Krzysztof Płaska
Skarbnik - Kazimierz Michalak
Gospodarz – Piotr Kowalski

W dniu 23.01.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Stanisławów Stary.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Sławomir Włodarczyk
Naczelnik – Jakub Górnik
Sekretarz – Gabriel Gumulski
Skarbnik – Sławomir Twardowski
Gospodarz – Włodzimierz Pawlak

W dniu 23.01.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Mianów.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Radosław Woźniak
Naczelnik – Tobiasz Gierczak
Sekretarz – Patryk Adriańczyk
Skarbnik – Łukasz Beda
Gospodarz – Damian Woźniak
 
W dniu 29.01.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Malanów.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Kazimierz Dąbek
Naczelnik – Mirosław Dąbrowski
Wiceprezes – Wiesław Malinowski
Sekretarz – Henryk Kierzkowski
Skarbnik – Łukasz Kierzkowski

W dniu 29.01.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Orzechów.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Zdzisław Sromecki
Naczelnik – Krzysztof Gabrysiak
Wiceprezes – Przemek Gruszczyński
Sekretarz – Marek Us
Skarbnik – Jacek Żak

W dniu 30.01.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Szydłów.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Zbigniew Nowak
Naczelnik – Marcin Staniszewski
Wiceprezes-Tadeusz Nowak
Zastępca Naczelnika – Arkadiusz Piesiakowski
Sekretarz – Małgorzata Gortat
Skarbnik – Monika Sałata
Gospodarz – Jacek Nowak

W dniu 06.02.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Puczniew.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Grzegorz Piesiakowski
Naczelnik – Piotr Chyży
Zastępca Naczelnika – Paweł Chruściński
Skarbnik – Zbigniew Sobolczyk
Gospodarz – Andrzej Kaczmarek

W dniu 07.02.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Zdziechów.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Tadeusz Wojtunik
Naczelnik – Marek Kochan
Wiceprezes – Stanisław Kochan
Sekretarz – Sławomir Stelmaszczyk
Skarbnik – Andrzej Rymarczyk
Gospodarz – Mariusz Kubik
Kronikarz – Przemysław Szkudlarek
Członek – Zbigniew Smolarek
Członek – Dariusz Ksej

W dniu 6.02.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Wygoda Mikołajewska.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes - Stanisław Urbańczyk  
Naczelnik - Arkadiusz Trębacz
Zastępca Naczelnika - Jerzy Michalak
Sekretarz - Wojciech Michalak
Skarbnik - Andrzej Matuszczak
Gospodarz - Krzysztof Magnuski

W dniu 06.02.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Czołczyn.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:


Prezes – Paweł Kozłowski
Naczelnik – Krzysztof Zakrzewski
Wiceprezes – Czesław Drobina
Zastępca Naczelnika – Mariusz Pilarczyk
Sekretarz – Dominik Kubik
Skarbnik – Przemysław Pilarczyk
Gospodarz – Maciej Leśniewski
Kronikarz – Marek Zalewski

W dniu 06.02.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Prusinowice .
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes - Czesław Nowicki
Wiceprezes-Naczelnik - Krzysztof Lopka
Wiceprezes - Paweł Urbański
Sekretarz - Wojciech Miller
Skarbnik - Marcin Włodarczyk
Gospodarz - Arkadiusz Gobucki
Członek - Piotr Insiak

W dniu 13.02.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Mirosławice.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes - Cezary Janas 
Wiceprezes-Naczelnik - Piotr Wiśniak
Wiceprezes - Tomasz Kolasa
Sekretarz - Piotr Zuchniewicz
Skarbnik - Zbigniew Pęsko
Gospodarz - Dariusz Augustyniak

W dniu 20.02.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Babice.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:
Prezes - Mariusz Maurer
Wiceprezes-Naczelnik - Arkadiusz Czechowicz
Wiceprezes-Przemysław Jarnot
Sekretarz-Janusz Janiak
Skarbnik-Stanisław Sprusiński.

W dniu 21.02.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Lutomiersk.
Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:
Prezes-Jerzy Paczkowski
Wiceprezes-naczelnik - Marcin Paczkowski
Wiceprezes - Bronisław Zakrzewski
Wiceprezes -Wojciech Grabowski
Z-ca Naczelnika - Marcin Zakrzewski
Sekretarz - Stanisław Kotlicki
Skarbnik -Janina Zimna

W dniu 27.02.2016 r. odbyło się zebranie w OSP Franiciszków.
Nowy skład Zarzadu przedstawia się następująco:
Prezes - Mariusz Stefaniak
Wiceprezes-naczelnik - Andrzej Janiszewski
Wiceprezes - Andrzej Pawlak
Sekretarz - Józef Jeziorski
Skarbnik - Krzysztof Adrianowski.