Przebudowa drogi w Prusinowicach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2018

Lutomiersk, dnia 27-03-2018r.

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi w Prusinowicach (znak sprawy: RRGiZP.271.3.1.2018).

 

  1. Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (dalej ustawy) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy:

 

WŁODAN

ANDRZEJ WŁODARCZYK SP. J.

PORSZEWICE 31

95-200 PABIANICE

(oferta na 4)

która uzyskała 100 pkt w ogólnej punktacji (w tym kryterium cena oferty – 60 pkt i w kryterium gwarancji na roboty budowlane –  40 pkt).

 

  1. Poniżej Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Gwarancja

Punktacja w kryterium cena – 60%

Punktacja w kryterium gwarancja – 40%

Ogólna punktacja

1

ZRD SP. Z O.O.

UL. PIOTRKOWSKA 276 BUD. A

93-361 ŁÓDŹ

379.291,61

36 m-cy

55,35

40,00

95,35

2

KRAL SP. Z O.O.

UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34

90-643 ŁÓDŹ

392.684,73

36 m-cy

53,47

40,00

93,47

3

LARKBUD SP. Z O.O.

UL. PIOTRKOWSKA 173 LOK. 500

90-447 ŁÓDŹ

404.547,00

36 m-cy

51,90

40,00

91,90

4

WŁODAN

ANDRZEJ WŁODARCZYK SP. J.

PORSZEWICE 31

95-200 PABIANICE

349.917,47

36 m-cy

60,00

40,00

100,00