ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY LUTOMIERSK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2018

Lutomiersk, dnia 15-06-2018r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Lutomiersk (znak sprawy: RRGiZP.271.11.1.2018).

 

Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (dalej: pzp) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy:

JANTAR 8 SP. Z O.O.

  1. LITERACKA 83

95-030 RZGÓW

(oferta na 3)

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

dodatkowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Punktacja w kryterium cena – 60%

Punktacja w kryterium dodatkowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 40%

Ogólna punktacja

1

ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH SANATOR SP. Z O.O.

UL. PAŃSKA 68/70 RĄBIEŃ

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

1.244.400,00

TAK

48,74

40,00

88,74

2

Konsorcjum firm:

Lider

FBSERWIS S.A.

UL. STAWKI 40

01-040 WARSZAWA

Partner

Fbserwis Wrocław Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie,

ul. Atramentowa 10

55-040 Kobierzyce

1.180.987,08

TAK

51,36

40,00

91,36

3

JANTAR 8 SP. Z O.O.

IL. LITERACKA 83

95-030 RZGÓW

1.010,940,00

TAK

60,00

40,00

100,00