Uroczyste przekazanie sprzętu oraz doposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Lutomiersk.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2018

                  W sobotę 4 sierpnia w OSP Bechcice odbyła się uroczystość związana z przekazaniem sprzętu oraz doposażenia zakupionego w ramach zadania  pn „Sprzęt ratowniczy oraz doposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lutomiersk” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Sprzęt został zakupiony w ramach dotacji celowej, otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości - Funduszu Sprawiedliwości na „nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”. 

W uroczystości wzięli udział Radny Powiatu Pabianickiego- Pan Krzysztof Pacholak, Wójt Gminy Lutomiersk - Pan Tadeusz Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Tadeusz Rychlik wraz z radnymi oraz delegacje Zarządu jednostek OSP.

Wartość zrealizowanego zadania dla 16 jednostek OSP z terenu Gminy Lutomiersk wyniósł 141.199,52 zł. z czego 139 787,51 zł tj. 99% zadania to kwota dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości-Funduszu Sprawiedliwości, a wkład własny wyniósł 1412,01 zł co stanowiło 1% całości zadania.

Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło podpisanie umów użyczenia i uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego i urządzeń przez Wójta Gminy Lutomiersk na ręce Prezesów poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Lutomiersk.

Pan Tadeusz Borkowski po przedstawieniu informacji o poniesionych wydatkach za lata 2015-2018 przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową złożył podziękowania dla Ministra Sprawiedliwości - Pana Zbigniewa Ziobro za przekazanie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczego  i wyrazy uznania braci strażackiej, za ich pełną poświecenia i ofiarności służbę dla ratowania ludzkiego życia i mienia.

  Zakup sprzętu zakupionego w ramach zadania  pn „Sprzęt ratowniczy oraz doposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lutomiersk” zapewni jednostkom OSP pełną gotowość bojową, umożliwi sprawne udzielanie pierwszej pomocy przez ratowników poszkodowanym na miejscu zdarzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie