Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” (RRGiZP.271.14.1.2018)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2018

Lutomiersk, dnia 19-09-2018r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

Gmina Lutomiersk, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) (zwaną dalej ustawą) niniejszym informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” (RRGiZP.271.14.1.2018) unieważniono.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – tj. ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty.