Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020/2021 r.

24 lipca 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lutomiersk

W związku z wnioskami mieszkańców w sprawie częstotliwości odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w okresie od listopada do marca, Wójt Gminy Lutomiersk informuje, iż po rozmowach z Firmą wywozową Jantar 8 Spółka z.o.o.  od dnia 23 lipca 2020 r. zmienia się harmonogram, w którym zwiększono częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych w sezonie jesienno-zimowym.

Jednocześnie Wójt Gminy Lutomiersk informuje, iż od 1 lipca 2020 r. zmienił się sposób rozliczenia z Firmą za świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowywanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 tonę zagospodarowanych odpadów komunalnych.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Lutomiersk apeluje o racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost ilości odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych wiązać się będzie z wyższym kosztem odbioru odpadów, a w konsekwencji może doprowadzić do konieczności podjęcia decyzji o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej przedstawione są nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.