Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

Informacja dla interesantów

INFORMACJA

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, od dnia
22 września 2020 r. nie będzie możliwości osobistego załatwienia spraw na stanowiskach merytorycznych w Urzędzie Gminy Lutomiersk i jednostkach organizacyjnych gminy.

Mieszkańcom zaleca się kontakt za pośrednictwem:

1) poczty tradycyjnej;

2) skrzynki podawczej - interesanci składają swoje wnioski, podania i inne dokumenty do specjalnie do tego przygotowanej i oznaczonej skrzynki podawczej umieszczonej w przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 ;

3) poczty elektronicznej za pomocą adresów:

a) e-mail: ug@lutomiersk.pl

b) ePUAP URZĘDU GMINY LUTOMIERSK

4) kontaktu telefonicznego pod numerem (43) 6775011, 43 6775016,
fax 43 6775094 oraz numerów do pracowników poszczególnych referatów,

5) dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej na indywidualne konta oraz dokonywanie opłat skarbowych na nr rachunku: 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040.

                            Urząd Gminy:                               Kasa Urzędu:

Poniedziałek      - 7:30 - 16:30                                7:30 - 16:30 (przerwa 15:00 – 15:30)
Wtorek               - 7:30 - 15:30                                7:45 – 14:00
Środa                  - 7:30 - 15:30                                7:30 – 14:00     
Czwartek           - 7:30 - 15:30                                7:30 – 14:00
Piątek                 - 7:30 - 14:30                                7:30 – 13:30

Uwaga! Przy okienku może znajdować się wyłącznie jedna osoba. Zachęcamy do dokonywania płatności drogą elektroniczną.

Informujemy, że w związku z reżimem sanitarnym interesanci urzędu przebywający w budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa.

Zmiany w funkcjonowaniu obowiązują do odwołania.