Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

Aktualności

Artykuły

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018/2019 r.

STAWKA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI BEZ ZMIAN

STAWKA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI BEZ ZMIAN

 DO 30 CZERWCA 2019 R. ( NAJNIŻSZA W REGIONIE)

Wójt Gminy Lutomiersk informuje mieszkańców , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY LUTOMIERSK w dniu 15 czerwca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W dniu 21.06.2018 r. podpisano umowę z Firmą wywozową:

 

Jantar 8 Sp. z o.o. ,   ul. Literacka 83 ,   95-030 Rzgów

 

 która w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.  wykonywać  będzie   usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej Gminy.  

 

STAWKI OPŁAT w okresie od  01.07.2018r  do 30.06.2019 r  NIE ULEGNĄ ZMIANIE:

 

  • 7 zł od osoby/ miesiąc – przy selektywnym gromadzeniu odpadów w nieruchomości
  • 10 zł od osoby/ miesiąc – przy nie prowadzeniu selektywnego gromadzenia odpadów

w nieruchomości

 

                                                                                                          Wójt Gminy Lutomiersk

                                                                                                          / - / Tadeusz Borkowski

22 czerwca 2018


Życzenia wakacyjne

22 czerwca 2018


Festyn Powitanie Lata w Kazimierzu

15 czerwca 2018