Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja dla mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, że od dnia 29 lipca 2019 roku wydaje druki dotyczące:

- świadczenia 500+ i  300+ w pokoju Nr 8

- zasiłków rodzinnych w pokoju Nr 10

Wnioski w formie papierowej prosimy składać od dnia 1 sierpnia 2019 roku na terenie siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku :

- świadczenie 500+  i  300+  - budynek banku  pokój  Nr 9 i Nr 10

- świadczenia rodzinne - budynek banku pokój Nr 10

31 lipca 2019


Konkurs ofert na wybór realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021” w latach 2019-2021

31 lipca 2019


Informacja dla mieszkańców


                                                                                     
     W związku z Zarządzeniem Nr 179/2019 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, zawiadamiam, iż w dniu 1 sierpnia 2019 r.  o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony test słyszalności syren alarmowych oraz sprawdzenie zasięgu odbioru sygnałów na terenie Gminy Lutomiersk. Trening  polegał będzie na uruchomieniu w ciągu 1 minuty w trybie sygnału ciągłego syren alarmowych. Celem jest realizacja obowiązku prowadzenia treningów systemu wykrywania i alarmowania, sprawdzenie jego działania,  doskonalenie praktycznych umiejętności uruchamiania systemu oraz upamiętnienie 75  rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

31 lipca 2019


Pamiętamy

31 lipca 2019