Postępowania rozstrzygnięte

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej - utwardzenie powierzchni działki o nr ewid. 565/1 w Lutomiersku

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” (RRGiZP.271.8.1.2018)

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY LUTOMIERSK

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: "BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W LUTOMIERSKU" - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ CZTEROTOROWĄ ORAZ SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL I WZWYŻ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 577 W LUTOMIERSK