Sołectwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sołectwo Albertów:

Sołtys:
Piotr Kowalski, Albertów 3, tel. 6775-246
Rada Sołecka:
Renata Stasiak – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Jan Michalak – Członek Rady Sołeckiej
Krzysztof Malinowski – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Antoniew:

 

Sołtys:
Zenon Gara, Antoniew 14, tel. 6775-714
Rada Sołecka:
Wiesława Piątek – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Ryszard Kozłowski – Członek Rady Sołeckiej
Wiesława Plesińska – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Babice:

Sołtys:
Jerzy Maurer, Babice 42,
Rada Sołecka:
Aleksandra Czechowicz – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Stanisław Sprusiński – Członek Rady Sołeckiej
Stanisław Dziubałtowski – Członek Rady Sołeckiej
Maria Podstawka – Członek Rady Sołeckiej
Zygmunt Czechowicz - Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Babiczki:

Sołtys:
Piotr Lorkowski , Babiczki ul. Letniskowa 8,
Rada Sołecka:

Agnieszka Czapska- Kiljanek – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Mieczysława Rólka – Członek Rady Sołeckiej
Teodora Kowalewska – Członek Rady Sołeckiej
Michał Błaszczyk – Członek Rady Sołeckiej

 

Sołectwo Bechcice:

Sołtys:
Leokadia Bujnowicz, Bechcice Parcela 1 a, tel. 6775-464
Rada Sołecka:
Wiesław Majas – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Regina Wdówka – Członek Rady Sołeckiej
Janina Krzyżańska – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Charbice Dolne:

Sołtys:
Janina Stańczyk, Charbice Dolne 21 c,
Rada Sołecka:
Tadeusz Szczepaniak – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Józef Smolarek – Członek Rady Sołeckiej
Barbara Modrzejewska – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Charbice Górne:

Sołtys:
Jadwiga Różycka, Charbice Górne 40,
Rada Sołecka:
Zofia Wiśniak – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Grażyna Dusińska – Członek Rady Sołeckiej
Grzegorz Stolarski – Członek Rady Sołeckiej

Kazimiera Mroczkowska – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Czołczyn:

Sołtys:
Elżbieta Kubik, Czołczyn 51, tel. 6775-735
Rada Sołecka:
Andrzej Pintera – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Krzysztof Zakrzewski – Członek Rady Sołeckiej
Przemysław Pilarczyk – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Dziektarzew:

Sołtys:
Alicja Zwolińska, Dziektarzew 34,
Rada Sołecka:
Katarzyna Kołodziejczak –Kostecka – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Katarzyna Siek – Członek Rady Sołeckiej
Jerzy Czołczyński – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Florentynów:

Sołtys:
Irena Fisiak , Florentynów 137 ,
Rada Sołecka:
Michał Grzelczak – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Barbara Pęczak – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Franciszków:

Sołtys:
Marek Adrianowski , Franciszków 20, tel. 6775-682
Rada Sołecka:
Beata Stefaniak – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Krzysztof Adrianowski – Członek Rady Sołeckiej
Urszula Bakies – Członek Rady Sołeckiej


Sołectwo Jerwonice:


Sołtys:
Jarosław Frank, Jerwonice 99
Rada Sołecka:
Beata Gąsiorowska – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Krzysztof Krupa – Członek Rady Sołeckiej
Paweł Mistrzak – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Kazimierz:

 

Sołtys:
Ewa Rzetelska, Kazimierz ul. Kilińskiego 16, tel.6775-380
Rada Sołecka:
Zbigniew Poszepczyński - Przewodniczący Rady Sołeckiej
Roman Milecki – Członek Rady Sołeckiej
Dariusz Czołczyński – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Lutomiersk:

Sołtys:
Ryszard Bujnowicz, Lutomiersk ul. Kościuszki 44a, tel. 6775-287
Rada Sołecka:
Stanisław Kotlicki – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Wanda Rzymska – Członek Rady Sołeckiej
Grzegorz Zakrzewski – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Legendzin:

 

Sołtys:
Joanna Woźniak-Tokarczyk, Prusinowiczki 32
Rada Sołecka:
Małgorzata Woźniak – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Andrzej Fisiak – Członek Rady Sołeckiej
Dorota Augustyniak –Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Madaje:

Sołtys:
Jarosław Dębski, Madaje Nowe 8,
Rada Sołecka:
Agnieszka Jeziorska – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Katarzyna Nawrot – Członek Rady Sołeckiej
Elżbieta Malinowska –Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Malanów:

Sołtys:
Ewa Krakowiak, Malanów 27, tel. 6775-565
Rada Sołecka:
Bożenna Bienias – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Mariola Dąbrowska – Członek Rady Sołeckiej
Henryka Ludwisiak – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Mianów:

Sołtys:
Dorota Barańska, Mianów 6, tel. 6775-693
Rada Sołecka:
Marian Beda – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Zdzisław Woźniak – Członek Rady sołeckiej
Jan Cichocki – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Mikołajewice:

Sołtys:
Janusz Antoniewski, Kolonia Mikołajewice 1,
Rada Sołecka:
Bartłomiej Piotrowski – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Zofia Pintera – Członek Rady Sołeckiej
Maciej Rabski – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Mirosławice:

Sołtys:
Danuta Grabowska, Mirosławice 119, tel. 6775-322
Rada Sołecka:
Barbara Sroczyńska – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Andrzej Maciejewski – Członek Rady Sołeckiej
Tomasz Kolasa – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Orzechów:

Sołtys:
Władysław Andrysiak, Orzechów 9, tel. 6775-877
Rada Sołecka:
Ewa Gruszczyńska – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Henryka Andrysiak – Członek Rady Sołeckiej
Czesława Kolega – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Prusinowice:

Sołtys:
Teresa Aleksandra Ostrowska, Prusinowice 17, tel. 6775-509
Rada Sołecka:
Piotr Kądziela – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Władysław Gobucki – Członek Rady Sołeckiej
Piotr Insiak – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Puczniew:

Sołtys:
Teresa Włosiak, Puczniew 29, tel. 6775-627
Rada Sołecka:
Wioletta Michalak – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Bożena Wosiak – Członek rady Sołeckiej
Waldemar Sobolczyk – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Stanisławów Stary:

Sołtys:
Zdzisław Walisiak, Stanisławów Stary 9, tel. 6775-203
Rada Sołecka:
Paweł Wiosna – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Teresa Czechowicz – Członek Rady Sołeckiej
Katarzyna Twardowska – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Szydłów:

Sołtys:
Józef Chojczak, Szydłów 54,
Rada Sołecka:
Dorota Adrianowska – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Jarosław Mrozowski –Członek Rady Sołeckiej
Tadeusz Michalski – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Szydłówek:

Sołtys:
Katarzyna Gajtka, Szydłówek 2,
Rada Sołecka:
Barbara Adryjanowska – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Jolanta Janik – Członek Rady Sołeckiej
Mieczysław Michalski – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Wola Puczniewska:

Sołtys:
Marian Cierpikowski, Wola Puczniewska 9, tel. 6775-224
Rada Sołecka:
Danuta Swat – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Karolina Michalak – Członek Rady Sołeckiej
Grzegorz Staszek – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Wrząca:

Sołtys:
Sylwester Olejnik, Wrząca, ul. Wiejska 39,
Rada Sołecka:
Arkadiusz Olejnik – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Grzegorz Orzga – Członek Rady Sołeckiej
Tadeusz Rychlik – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Zalew:

Sołtys:
Teresa Magnuska, Zalew 43, tel. 6775-746
Rada Sołecka:
Stanisław Urbańczyk - Przewodniczący Rady Sołeckiej
Wiktor Szczerkowski – Członek Rady Sołeckiej
Antoni Michalak – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Zdziechów:

Sołtys:
Tadeusz Wojtunik, Zdziechów 5, tel. 6757-628
Rada Sołecka:
Wojciech Siedlecki – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Teresa Grabska – Członek Rady Sołeckiej
Krzysztof Spruch – Członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Żurawieniec:

Sołtys:
Jan Wojtas, Żurawieniec 3, tel. 6775-680
Rada Sołecka:
Iwonna Łacek – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Tomasz Gajdka – Członek Rady Sołeckiej
Zbyszek Adryanowski – Członek Rady Sołeckiej.