Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019r.

 

sporządzony na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia: usługi/dostawy /roboty budowlane

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (ubruttowiona)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Przebudowa odcinka drogi gminnej Mikołajewice-Magdalenów nr ewid. 147

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

410.000zł.

II kwartał 2019r.

2

Przebudowa odcinka drogi Prusinowice - Florentynów - I etap

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

460.000zł.

I kwartał 2019r.

3

Przebudowa odcinka ul. Polnej w Lutomiersku

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

185.000zł.

I kwartał 2019r.

4

Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Lutomiersku i Kazimierzu, gm.

Lutomiersk

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

390 000zł.

I kwartał 2019r.

5

Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego o frakcji  od 0 - 31,5 mm

dostawy

przetarg nieograniczony

300.000zł.

I kwartał 2019r.

– 1 etap

II kwartał 2019r.

– 2 etap

6

Świadczenie usług transportu publicznego na terenie gminy lutomiersk

usługi

przetarg nieograniczony

220.000zł.

I kwartał 2019r.

7

Przebudowa ulicy Olchowej i Kalinowej w Babiczkach

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

390.000zł.

I kwartał 2019r.

8

Przebudowa ulicy Laurowej, Cisowej i Sosnowej w Babiczkach

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

260.000zł.

II kwartał 2019r.

9

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Lutomiersk

usługi

przetarg nieograniczony

1.000.000zł.

I kwartał 2019r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski