Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

OGŁOSZENIE O DOKONANEJ OCENIE OFERT I WYBORZE WYKONAWCY

Lutomiersk, dnia 16.03.2021r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O DOKONANEJ OCENIE OFERT I WYBORZE WYKONAWCY

 

 

W dniu 16.03.2021r. dokonano otwarcia i oceny ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E (ul. Piłsudskiego) w miejscowości Wrząca w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk”.

W w/w postępowaniu do dnia 15.03.2021r. do godz. 16:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto (w zł)

1

JKM Mirex Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice

206.005,50

2

TISTRA-BRUK Dariusz Dłubak, Szynkielew 71A, 95-200 Pabianice

134.334,70

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108,
99-200 Poddębice

144.701,81

4

ROL-BUD Elżbieta Grabiszewska, Praga 50, 97-420 Szczerców

131.979,00

5

Zakład Betoniarsko Studniarski „STUD-BET” Krzysztof Wilczura,

ul. Łaska 20, 95-054 Ksawerów

135.309,84

W wyniku przeprowadzonego postepowania, dokonano wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę wykonania zadania tj. ofertę nr 3 - złożoną przez firmę: ROL-BUD Elżbieta Grabiszewska, Praga 50, 97-420 Szczerców - za cenę brutto 131.979,00 zł (w tym Vat 23%).

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Wybór był dokonany na podstawie jednego kryterium, którym była cena – 100%.

 

 

 

 

 

Zamówienie udzielone zostanie z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż zamówienie nie spełnia warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy i jego wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł (netto).