Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku– znak sprawy: RIiR.271.5.2021 INFORMACJA o unieważnieniu postępowania w części nr 1

Lutomiersk, dnia 28 czerwca 2021r.

 

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu przetargowym

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku– znak sprawy: RIiR.271.5.2021

 

 

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania w części nr 1

 

Działając na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2021r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.- dalej Pzp) Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie w części nr 1 z uwagi na fakt, że wykonawca którego ofertę Zamawiający uznał za najkorzystniejszą uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania Zamawiający jako najkorzystniejszą w części nr 1 uznał ofertę wykonawcy BPO Team Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. W dniu 25 czerwca br. wybrany wykonawca złożył oświadczenie, że odmawia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.