Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Informacja dla Mieszkanców

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach zwraca się z prośbą o współpracę w podjęciu akcji
informacyjnej przypominającej właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego.

Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych oraz stanu sprawności instalacji grzewczych w tym instalacji
gazowej, pieców co i cw. Należy jednocześnie przypomnieć wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o konieczności usuwania
z dachów nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających z okapów budynków w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych i
intensywnych opadów śniegu.

Ponadto proszę o niezwłoczne powiadamianie tut. organu nadzoru budowlanego o zauważonych zagrożeniach i nieprawidłowościach, a w przypadkach
niecierpiących zwłoki Państwowej Straży Pożarnej i Policji.