Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Nowy Rok – stare zaświadczenie!

Szanowni Mieszkańcy,

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.).

Nowelizacja rozporządzenia zakłada, że w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu węgla albo dokonano w ilości mniejszej niż 1500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2023 r.

W związku z powyższym, informujemy, iż zaświadczenia uprawniające do dokonania zakupu węgla po preferencyjnej cenie, wydane w roku 2022, uprawniają do zakupu węgla w roku 2023.

WNIOSKI SKŁADAJĄ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE DO TEJ PORY JESZCZE TAKIEGO WNIOSKU NIE ZŁOŻYŁY.

Przypominamy, że każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022-2023.