Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Budowa garażu dla ciężkiego samochodu pożarniczego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu (znak sprawy: RIiR.271.16.2023)

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia, iż „Platforma e-Zamówienia” – to ogólnodostępne i nieodpłatne narzędzie informatyczne do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - w tym przedmiotowego postepowania, w szczególności do elektronicznego składania ofert, dostępne pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e42e199-27b4-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-1e42e199-27b4-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) - link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list po skopiowaniu wskazanego powyżej identyfikatora postępowania.