Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Profilaktyka

Profilaktyka - GKRPA


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Plac Jana Pawła II nr 11,

95-083 Lutomiersk

tel. (43)6775011 wew.158

 

 

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

1) współdziałanie z organizacjami i instytucjami niosącymi pomoc osobom uzależnionym
od alkoholu i narkotyków, a także ich rodzinom;

2) kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia i składanie wniosków
do sądu w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego;

3) wspieranie i prowadzenie współpracy z organizacjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych oraz pomaganie osobom uzależnionym i współuzależnionym
od alkoholu;

4) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy;

5) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 Punkt Konsultacyjny w Lutomiersku.

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny praz zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Dotyczy to między innymi takich problemów jak:

  • picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej,
  • zjawiska przemocy w rodzinie,
  • problemów pijących nastolatków,
  • adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.

Psycholog Łukasz Bohdanowicz udziela porad dla osób z problemami alkoholowymi, współuzależnionych, stosujących przemoc oraz doznających przemocy domowej. Psycholog  motywuje do podjęcia terapii i udziela informacji o grupach wsparcia.

 

POTRZEBUJESZ POMOCY PONIEWAŻ KTOŚ Z TWOICH BLISKICH NADUŻYWA ALKOHOLU, NARKOTYKÓW LUB STOSUJE PRZEMOC?

 ZAPRASZAMY!

PSYCHOLOG Łukasz Bohdanowicz

dyżuruje w godz. 17:00 - 19:00

w Gminnym Ośrodku Kultury, pok. nr 2

w dniach:

10 i 17 stycznia 2024 r

7 i 21 lutego 2024 r.

6 i 20 marca

3 i 17 kwietnia

8 i 22 maja

5 i 19 czerwca

10 i 24 lipca 2024 r.

7 i 21 sierpnia 2024 r.

4 i 18 września 2024 r.

9 i 23 października 2024 r.

6 i 20 listopada 2024 r.

4 i 18 grudnia 2024 r.

 

 

 

Profilaktyka - Zespół Interdyscyplinarny


Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plac Jana Pawła II nr 12
tel. (43) 6775011 wew.213

e-mail:  gzi.lutomiersk@wp.pl

kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek: 7:30 – 16:30

wt.- czw.: 7:30 – 15:30

pt.: 7:30 – 14:30

Zespół Interdyscyplinarny został powołany przez Wójta Gminy Lutomiersk  i działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 218). Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Uchwała Nr Uchwała nr LV/353/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Lutomiersk oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, prokuratorów, oraz specjalistów i przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- gromadzeniem aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służ i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.