Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Przedsiębiorco pamiętaj o terminie wniesienia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

W przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w określonej wysokości, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu nie dokona opłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% tej opłaty określonej w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z w/w przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.