Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

O Gminie

Menu dla: O Gminie

Gmina może pochwalić się innymi cennymi zabytkami. Dworki w Mikołąjewicach, Zofijówce, Lutomiersku, Bogdańcu i Mianowie, a także Kościół Parafialny w Lutomiersku, Klasztor Salezjanów, Kościół w Mikołajewicach i Kościół w Kazimierzu to najważniejsze z nich. Ponadto wielkim atutem gminy są jej walory przyrodnicze. Do największych atrakcji należy północno - zachodnia część gminy, która stanowi Puczniewski Obszar Chronionego Krajobrazu. W okolicy Oleśnicy znajduje się rezerwat przyrody "Jodły Oleśnickie". Rosną tu wieloletnie jodły i sosny. Niewątpliwie atrakcyjność krajobrazową gminy Lutomiersk podnoszą także pomniki przyrody, występujące w: Szydłowie (aleja dębów szypułkowych), Mikołajewicach (lipy drobnolistne), Puczniewie (dąb szypułkowy, jesion wyniosły i liczne lipy drobnolistne), Lutomiersku (dąb szypułkowy), Orzechowie - Trupiance (głaz narzutowy). Miejscowe zwyczaje i obrzędy są kultywowane przez koła gospodyń wiejskich i zespoły artystyczne. Do gminnej tradycji wpisały się liczne, coroczne uroczystości o charakterze regionalnym. Do najatrakcyjniejszych należą bez wątpienia Dni Lutomierska i Dożynki.

Do głównych przyszłych celów należy skanalizowanie najbardziej zurbanizowanej części gminy poprzez budowę sieci kanalizacji i odprowadzenie ścieków do Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Dla terenów pozostałych miejscowości przewiduje się realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina dużą wagę przykłada również do modernizacji i budowy nowych stacji wodociągowych w celu lepszego zaopatrywania mieszkańców w wodę. Kolejnym przewidywanym kierunkiem działań jest modernizacja układu komunikacyjnego, zarówno dla komunikacji gminnej jak i poza gminnej. Sukcesywnie realizowane są zadania i projekty z dziedziny rozbudowy szkół, termo - modernizacji budynków użyteczności publicznej, budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz remontów obiektów dla służby zdrowia. Władze planują budowę nowoczesnego gminnego przedszkola. Wartym podkreślenia jest fakt, że Gmina Lutomiersk posiada obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego obejmujące zakresem opracowania obszar całej gminy. Stanowi to duże ułatwienie dla mieszkańców, inwestorów oraz jest ważnym elementem rozwojowym.