Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Herb , Flaga

UCHWAŁA NR VII/63/2003

RADY GMINY LUTOMERSK

z dnia 14 czerwca 2003 r.

 

w sprawie ustanowienia herbu Gminy Lutomiersk

 

Dla wyrażenia jedności lokalnej wspólnoty samorządowej Gminy Lutomiersk, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U.z 2002, Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 214, poz.1806, Dz.U. Nr 153, poz.1271)i art.3 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r o odznakach i mundurach( Dz.U. Nr 31 poz.130, Dz.U.1998.162.1126, Dz.U.2000.12.136, Dz.U.2000.120.1268, Dz.U.2001.123.1353),

 

Rada Gminy Lutomiersk ustanawia herb Gminy Lutomiersk:

 

  • 1. Herbem Gminy Lutomiersk jest w polu zielonym późnogotyckiej (hiszpańskiej) tarczy herbowej centaur kroczący (półkonia barwy białej o żółtych kopytach, półczłowieka o barwie naturalnej tj. cielistej o włosach żółtych), strzelający z łuku o barwie żółtej strzałą o barwie żółtej za siebie w kierunku ogona, zakończonego łbem węża o oku barwy żółtej. (Załącznik nr 1).

 

  • 2. 1. Herb Gminy Lutomiersk umieszczany jest w sali obrad Rady Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz na budynkach gminnych.

2.Herb Gminy Lutomiersk może być wykorzystywany przy okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania oraz umieszczany w innych miejscach za zgodą Rady Gminy.

3.Herb Gminy Lutomiersk może być umieszczany na pieczęci ceremonialnej Gminy Lutomiersk.

4.Herb Gminy Lutomiersk umieszczany jest na pismach urzędowych Wójta, Rady Gminy Lutomiersk, Przewodniczącego Rady Gminy.

5.Użycie herbu przez inne organy i osoby niż wymienione w ustępie poprzedzającym może nastąpić tylko za zgodą Rady Gminy Lutomiersk.

 

  • 3. Zgodnie z historycznie ukształtowanymi zasadami heraldyki, pochodnymi formami używania herbu są: flaga urzędowa i flaga.

 

  • 4. Flagę urzędową Gminy Lutomiersk tworzy płat barwnego materiału o proporcjach długości do szerokości w stosunku 8 do 5, podzielony na trzy pasy – pas pierwszy (górny) o szerokości 1 w barwie zielonej, pas drugi (środkowy) o szerokości 1 w barwie białej, pas trzeci (dolny) o szerokości 1 w barwie zielonej. Na środkowym pasie, bliżej drzewca umieszczony jest herb Gminy Lutomiersk. (Załącznik nr 2).

 

  • 6. Flagę Gminy Lutomiersk tworzy prostokątny płat materiału o proporcjach długości do szerokości w stosunku 8 do 5, podzielony na trzy pasy – pas pierwszy (górny) o szerokości 1 w barwie zielonej, pas drugi (środkowy) o szerokości 1 w barwie białej, pas trzeci (dolny) o szerokości 1 w barwie zielonej.

 

  • 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

 

  • 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.