Postępowania rozstrzygnięte

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (RRGiZP.271.7.2019)

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający, tj. platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego lub platformą. 

Wejście na platformę e-Zamawiający za pośrednictwem której prowadzone jest postępowanie, następuje poprzez link:

https://lutomiersk.ezamawiajacy.pl/app/login

 

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej została zamieszczona na w/w platformie.

11 lipca 2019


Czytaj więcej o: Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (RRGiZP.271.7.2019)

„TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LUTOMIERSKU I KAZIMIERZU, GM. LUTOMIERSK” (część I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lutomiersku)

PRZEBUDOWA ULICY LAUROWEJ, CISOWEJ I SOSNOWEJ W BABICZKACH

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Lutomiersk

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający, tj. platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego lub platformą. 

Wejście na platformę e-Zamawiający za pośrednictwem której prowadzone jest postępowanie, następuje poprzez link:

https://lutomiersk.ezamawiajacy.pl/app/login

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została umieszczona poniżej oraz na w/w platformie.

17 czerwca 2019


Czytaj więcej o: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Lutomiersk