Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Informacja na temat odpadów komunalnych

Urząd Gminy Lutomiersk informuje iż w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. usługi z zakresu odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz  właścicieli nieruchomości świadczyć będzie Firma:

 Jantar 8 Sp. z o.o. ul Literacka 83, 95-030 Rzgów

Urząd Gminy Lutomiersk informuje, iż stawka opłaty za odpady komunalne ulegnie zmianie od 1 sierpnia 2021 r. i wynosić będzie:

- 36,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 - 72,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

 

Urząd Gminy Lutomiersk przypomina, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna do dnia 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni  na numer indywidulnego konta bankowego.

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu, u inkasentów ( sołtysów ), w LBS Zd. Wola o/Lutomiersk - bez dodatkowych opłat , a także w placówkach pocztowych, w placówkach banków lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

 

Szczegółowe informacje uzyskać można:

  • sprawy związane z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatą można kierować do Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II nr 12 tel. 43 677-50-11 wew. 208
  • niewłaściwy sposób świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne można zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II nr 12 w następnym dniu roboczym po wystąpieniu nieprawidłowości telefonicznie pod numerem telefonu 43 677-50-11 wew. 208, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@lutomiersk.pl, pisemnie lub osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej w godzinach pracy Urzędu Gminy Lutomiersk

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są na naszej stronie internetowej:

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( nieruchomości zamieszkałe) http://bip.lutomiersk.info/art,152,deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi,

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe http://bip.lutomiersk.info/a,831,deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-nieruchomosci-wykorzystywane-na-cele-rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości objętych systemem dostępny jest na naszej stronie internetowej http://www.lutomiersk.info/a,1711,harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-na-20212022-r

Harmonogram dostępny jest również na tablicach sołeckich oraz Urzędu Gminy Lutomiersk.

 Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXVII/294/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty http://bip.lutomiersk.info/container/kadencja-2018-2023/294-stawka-smieci-1624523237.pdf

Uchwała Nr XXXII/242/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe http://bip.lutomiersk.info/container/kadencja-2018-2023/242-stawka-zmiana-1608105959.pdf

Uchwała Nr XXXI/235/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk” http://bip.lutomiersk.info/container/kadencja-2018-2023/235-Regulamin-odbior-odpadow-kom-1606292462.pdf

Uchwała Nr XXXI/234/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://bip.lutomiersk.info/container/kadencja-2018-2023/234-Regulamin-szczegolowy-1606292420.pdf