Informacje , Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Budowa boiska rekreacyjnego w Lutomiersku” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

16 lutego 2018


Informacja Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lutomiersk, dn. 26.07.2018 r.

   

INFORMACJA WÓJTA GMINY

 

             Na podstawie Zarządzenia Nr 450/18 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Lutomiersk oraz powołania Komisji Konkursowej, pkt IX.5  Regulaminu Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Lutomiersk, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 450/18 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 19 kwietnia 2018 r. informuję, iż wpłynęło sześć ofert.  Konkurs nie został rozstrzygnięty.  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Lutomiersk 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /-/ Tadeusz Borkowski  

 

 

26 lipca 2018


ZARZĄDZENIE NR 450/18 WÓJTA GMINY LUTOMIERSK z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Lutomiersk oraz powołania Komisji Konkursowej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

19 kwietnia 2018