Postępowania wszczęte

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LUTOMIERSKU I KAZIMIERZU, GM. LUTOMIERSK” (część I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lutomiersku)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Lutomiersk

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający, tj. platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego lub platformą. 

Wejście na platformę e-Zamawiający za pośrednictwem której prowadzone jest postępowanie, następuje poprzez link:

https://lutomiersk.ezamawiajacy.pl/app/login

Oferty w postępowaniu należy składać w formie elektronicznej przy użyciu w/w platformy.

Termin składania ofert upływa w dniu 2019-06-05 godz. 12:00.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest poniżej oraz na platformie pod w/w adresem.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się poniżej.

21 maja 2019


Czytaj więcej o: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ