Postępowania wszczęte

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ MIKOŁAJEWICE – MAGDALENÓW NR EWID. 147 (RRGiZP.271.15.2019)

Przebudowa odcinka drogi gminnej Mikołajewice-Magdalenów nr ewid. 147 współfinansowana będzie z środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

9 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ MIKOŁAJEWICE – MAGDALENÓW NR EWID. 147 (RRGiZP.271.15.2019)