Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Spis Rolny

4 sierpnia 2020


76 Rocznica Powstania Warszawskiego

31 lipca 2020


ostrzezenie meteorologiczne

28 lipca 2020


Szanowni Mieszkańcy Gminy Lutomiersk

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lutomiersk

W związku z wnioskami mieszkańców w sprawie częstotliwości odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w okresie od listopada do marca, Wójt Gminy Lutomiersk informuje, iż po rozmowach z Firmą wywozową Jantar 8 Spółka z.o.o.  od dnia 23 lipca 2020 r. zmienia się harmonogram, w którym zwiększono częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych w sezonie jesienno-zimowym.

Jednocześnie Wójt Gminy Lutomiersk informuje, iż od 1 lipca 2020 r. zmienił się sposób rozliczenia z Firmą za świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowywanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 tonę zagospodarowanych odpadów komunalnych.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Lutomiersk apeluje o racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost ilości odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych wiązać się będzie z wyższym kosztem odbioru odpadów, a w konsekwencji może doprowadzić do konieczności podjęcia decyzji o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej przedstawione są nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

 

Harmonogram wywozu odpadów od lipca 2020 do czerwca 2021 r zmieniony

24 lipca 2020