Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wdrożenie szkolnego dziennika elektronicznego jako przyszłość nowoczesnej szkoły

W dniu 13 grudnia br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Lutomiersk z dyrektorami szkół z terenu gminy, na którym podjęto decyzję, iż od nowego roku szkolnego  2018/2019 wszystkie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu oraz Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie,  będą dokumentowały przebieg nauczania we wszystkich klasach poprzez prowadzenie dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej.
Dzięki temu uczniowie i rodzice za pośrednictwem strony internetowej będą mieć możliwość stałego dostępu do elektronicznego dziennika.  Zaletą dzienników elektronicznych jest między innymi szybka  komunikacja z rodzicami, stałe monitorowanie postępów w nauce, a także szybka informacja dla rodzica o nieobecności dziecka w szkole.

Mamy nadzieję, że to nowe narzędzie spotka się z zainteresowaniem rodziców i przyniesie wiele korzyści, a przede wszystkim da większe możliwości pozyskiwania informacji o postępach w nauce.

14 grudnia 2017


Zawiadomienie o wyłączeniach energii elektrycznej

13 grudnia 2017


Zaproszenie na Wigilię dla Podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

13 grudnia 2017


Mikołajki w Gminnym Ośrodku Kultury

12 grudnia 2017